Thư mời tham dự chương trình "Tư vấn trực tuyến" tháng 02/2019

25/02/2019 08:00

    

THƯ MỜI
TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI NHÀ ĐẦU TƯ THAM DỰ
CHƯƠNG TRÌNH "TƯ VẤN TRỰC TUYẾN" THÁNG 02/2019

 

Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á (DAS) kính mời nhà đầu tư tham dự chương trình “Tư vấn trực tuyến” tháng 02/2019.

Nội dung:
     Nhận định chung về thị trường.
   ☞  Khuyến nghị mua bán trong phiên.
     Tư vấn trực tuyến các mã cổ phiếu được nhiều nhà đầu tư quan tâm.


Thời gian:        09h30-11h, thứ Năm 28/02/2019
Địa điểm:         https://www.facebook.com/chungkhoandonga/

Hoặc, nhà đầu tư có thể gửi câu hỏi qua các kênh sau:
     Website:       www.dag.vn
     Email:           chamsockhachhang@dag.vn
     Facebook:    https://www.facebook.com/chungkhoandonga/

Các nội dung được nhiều nhà đầu tư quan tâm, chúng tôi sẽ trả lời trực tiếp trong thời gian trên. Các nội dung khác chúng tôi sẽ phản hồi trong thời gian sớm nhất.

Trân trọng kính mời. 

CÁC TIN TRƯỚC


Symptoma