Kết quả đăng ký đấu giá cổ phần Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên do Báo Thanh niên nắm giữ

11/03/2019 08:00

  

THÔNG BÁO
Kết quả đăng ký tham gia đấu giá bán cổ phần của 
Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên do Báo Thanh niên nắm giữ

                                       
Công ty TNHH Một thành viên Chứng khoán Ngân hàng Đông Á xin thông báo đến Quý nhà đầu tư kết quả đăng ký tham gia đấu giá bán cổ phần Công ty Cổ phần Tập đoàn Truyền thông Thanh Niên do Báo Thanh niên nắm giữ từ ngày 20/02/2019 đến 06/03/2019 như sau:
   
♦ Số lượng cổ phần chào bán : 4.800.000 cổ phần
♦ Giá khởi điểm : 11.350 đồng/cổ phần
♦ Tổng số lượng nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá: 8 nhà đầu tư, trong đó:
  • Trong nước: 8 nhà đầu tư
    Nhà đầu tư tổ chức: 0 nhà đầu tư
    Nhà đầu tư cá nhân: 8 nhà đầu tư
  • Nước ngoài: 0 nhà đầu tư
    Nhà đầu tư tổ chức: 0 nhà đầu tư
    Nhà đầu tư cá nhân: 0 nhà đầu tư
♦ Tổng số cổ phần đăng ký mua : 5.161.500 cổ phần
  • Trong nước: 5.161.500 cổ phần
    Nhà đầu tư tổ chức: 0 cổ phần
    Nhà đầu tư cá nhân: 5.161.500 cổ phần
  • Nước ngoài: 0 cổ phần
    + Nhà đầu tư tổ chức: 0 cổ phần
    Nhà đầu tư cá nhân: 0 cổ phần
  • Nước ngoài: 0 cổ phần
♦ Tỉ lệ mua /bán : 107,53%
             
Địa điểm và thời gian tổ chức đấu giá: Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Số 16, đường Võ Văn Kiệt, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
Thời gian mở phiếu: 9h00 ngày 14/03/2019
                                       

 

 

CÁC TIN TRƯỚC

Tin xem nhiều nhất

Đăng ký nhận bản tin

Symptoma