Thông báo hủy tổ chức đấu giá bán cổ phần của Công ty cổ phần Công trình Đô thị Bảo Lộc do Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng nắm giữ

05/04/2019 08:00

  

Vui lòng xem nội dung trong file bên dưới:

CTĐT Bảo Lộc - cv thông báo hủy tổ chức đấu giá

CÁC TIN TRƯỚC


Symptoma