Thông báo bán đấu giá cổ phần theo lô của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Phước do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước nắm giữ

27/05/2019 08:00

  

 THÔNG BÁO BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN THEO LÔ CỦA 
CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH PHƯỚC DO
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC NẮM GIỮ

Căn cứ Quyết định số 926/QĐ-UBND ngày 09/05/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước về việc phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn nhà nước đầu tư tại Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Phước, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước xin thông báo bán đấu giá cổ phần Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Phước như sau:
1. Tên doanh nghiệp đấu giá: CÔNG TY CỔ PHẦN CẤP THOÁT NƯỚC BÌNH PHƯỚC
- Địa chỉ: 216 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phú, Thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước 
- Điện thoại: (84.0271) 388 7548 
2. Ngành nghề kinh doanh: Khai thác, xử lý và cung cấp nước, Thoát nước và xử lý nước thải, Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác, …
3. Vốn điều lệ công ty: 132.038.580.000 đồng
4. Tổ chức chào bán cổ phần: ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH PHƯỚC
5. Hình thức đấu giá: Đấu giá theo lô
6. Số lô cổ phần bán đấu giá: 1 lô, trong đó Số lượng cổ phần của một lô chào bán là 11.115.998 cổ phần
7. Điều kiện tham dự đấu giá: Tổ chức và cá nhân đáp ứng đủ điều kiện theo quy định trong Quy chế bán đấu giá theo lô cổ phần của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Phước do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước nắm giữ được Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh ban hành.
8. Tổ chức bán đấu giá: SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH (HOSE)
9. Cổ phần chào bán thông qua đấu giá:
- Loại chứng khoán: Cổ phần phổ thông - Giá khởi điểm một cổ phần: 17.938 đồng/cổ phần
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần - Giá khởi điểm một lô cổ phần: 199.398.772.124 đồng/lô
- Tổng số lượng cổ phần đấu giá: 11.115.998 cổ phần - Bước giá 100 đồng
- Số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 0 cổ phần
- Đặt cọc đấu giá: 10% giá khởi điểm một lô cổ phần
10. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ đăng ký cho Hội đồng thẩm định năng lực nhà đầu tư:
- Thời gian: Từ 08h00 ngày 29/05/2019 đến 16h00 ngày 07/06/2019
- Địa điểm: Trụ sở Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Phước - 216 Nguyễn Văn Linh, Phường Tân Phú, Thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước
11. Thời gian công bố danh sách nhà đầu tư đáp ứng điều kiện: Ngày 14/06/2019
12. Thời gian và địa điểm cung cấp đơn đăng ký tham gia đấu giá, công bố thông tin, nộp tiền đặt cọc:
- Thời gian: Từ 08h00 ngày 17/06/2019 đến 16h00 ngày 19/06/2019
- Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh
   16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
13.    Nộp phiếu tham dự đấu giá: Nhà đầu tư bỏ phiếu trực tiếp hoặc gửi thư đảm bảo qua đường bưu điện đến Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh trước 09h00 ngày 25/06/2019.
14.    Thời gian và địa điểm tổ chức đấu giá:
- Thời gian: 09h30 ngày 25/06/2019
- Địa điểm: Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh
16 Võ Văn Kiệt, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
15.    Thời gian nộp tiền bổ sung mua cổ phần: Từ ngày 26/06/2019 đến ngày 02/07/2019
16.    Thời gian hoàn trả tiền cọc: Từ ngày 26/06/2019 đến ngày 28/06/2019

 (Nhà đầu tư tham gia đấu giá mua cổ phần có thể tham khảo thêm thông tin qua các tài liệu đính kèm bên dưới)

1. BCTC kiểm toán 2018
2. BCTC kiểm toán 2017
3. BCTC kiểm toán 2016
4. QĐ 926 Phương án thoái vốn
5. Giấy CNĐKDN
6. Điều lệ công ty
7. BCTC Quý I/2019
8. Bản CBTT
9. Xác nhận sở hữu
10. Thông báo bán đấu giá
11. Quy chế đấu giá
12. Quy chế năng lực NĐT
13. Mẫu đơn đăng ký
14. CV1789 thoái vốn
15. CV xác định giá khởi điểm

 

CÁC TIN TRƯỚC

Tin xem nhiều nhất

Đăng ký nhận bản tin

Symptoma