Thông báo kết quả đăng ký tham gia đấu giá bán cổ phần của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Phước do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước nắm giữ

21/06/2019 08:00

  

THÔNG BÁO
Kết quả đăng ký tham gia đấu giá bán cổ phần của 
Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Phước do 
Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước nắm giữ

-----o0o-----

                                       
Công ty TNHH Một thành viên Chứng khoán Ngân hàng Đông Á xin thông báo đến Quý nhà đầu tư kết quả đăng ký tham gia đấu giá bán cổ phần Công ty cổ phần Cấp thoát nước Bình Phước do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Phước nắm giữ từ ngày 17/06/2019 đến 19/06/2019 như sau:
   
♦ Số lượng cổ phần chào bán : 11.115.998 cổ phần 
♦ Giá khởi điểm : 17.938 đồng/cổ phần
♦ Giá khởi điểm một lô cổ phần : 199.398.772.124  đồng/lô cổ phần
♦ Tổng số lượng nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá: 4 nhà đầu tư, trong đó:
  • Trong nước: 4 nhà đầu tư
    Nhà đầu tư tổ chức: 4 nhà đầu tư
    Nhà đầu tư cá nhân: 0 nhà đầu tư
  • Nước ngoài: 0 nhà đầu tư
    Nhà đầu tư tổ chức: 0 nhà đầu tư
    Nhà đầu tư cá nhân: 0 nhà đầu tư
♦ Tổng số lô cổ phần đăng ký mua : 4 lô cổ phần
(1 lô cổ phần = 11.115.998 cổ phần)
  • Trong nước: 4 lô cổ phần
    Nhà đầu tư tổ chức: 4 lô cổ phần
    Nhà đầu tư cá nhân: 0 lô cổ phần
  • Nước ngoài: 0 lô cổ phần
    + Nhà đầu tư tổ chức: 0 lô cổ phần
    Nhà đầu tư cá nhân: 0 lô cổ phần
♦ Tỉ lệ mua /bán 400%
             
Địa điểm và thời gian tổ chức đấu giá: Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh
Địa chỉ: Số 16, đường Võ Văn Kiệt, phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, TP.HCM
Thời gian: 09h00 ngày 25/06/2019
                                       

 

 

CÁC TIN TRƯỚC

Tin xem nhiều nhất

Đăng ký nhận bản tin

Symptoma