Nhân viên/ Chuyên viên Phân tích

19/02/2020 08:15

  

Vị trí tuyển dụng Nhân viên, Chuyên viên Phân tích
Số lượng 01
Phòng Phân tích & Đầu tư
Học vấn Cử nhân kinh tế, tài chính, và các ngành khác có liên quan
Kinh nghiệm

Tối thiểu 02 nãm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán, các tổ chức tín dụng, quỹ đầu tư và các quy định hiện hành liên quan.

Có kiến thức về phân tích kỹ thuật, thị trường, các mô hình tài chính, định giá.
Kỹ năng

Khả năng viết, trình bày vãn bản tốt.

Tư duy logic.

Tìm kiếm thông tin phương tiện, thông tin đại chúng, khả nãng tổng hợp thông tin.
Mô tả công việc

Phân tích ngành/ doanh nghiệp: thu thập thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu, phân tích và định giá công ty.

Phân tích, nhận định thị trường, phân tích vĩ mô trong và ngoài nước.

Tiếp xúc với các doanh nghiệp thu thập thông tin.

Thực hiện các công việc khác có liên quan theo sự phân công của Trưởng phòng.
Cấp bậc Nhân viên, Chuyên viên
Nơi làm việc Hội sở: Tầng 2 - 3, Tòa nhà 468 NTMK, P.2, Q 3, TP HCM.
Quyền lợi - Ðược hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi của Công ty (phép năm + Bảo hiểm y tế + Bảo hiểm xã hội + Bảo hiểm thất nghiệp, kiểm tra sức khỏe định kỳ hằng năm,..)
- Cơ hội thăng tiến nhanh
- Ðược tham gia các chương trình đào tạo về chứng khoán và thị trường chứng khoán, thị trường tài chính, kỹ năng mềm.
Loại hình công việc Toàn thời gian

Symptoma