Trưởng phòng Dịch vụ Ngân hàng Đầu tư

20/03/2020 17:00

  

Vị trí tuyển dụng Trưởng phòng Dịch vụ Ngân hàng Đầu tư
Số lượng 1
Phòng Dịch vụ Ngân hàng Đầu tư
Học vấn Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành Tài chính, Kế toán, QTKD, Kinh tế, Luật… hoặc có chứng chỉ CFA level 2 trở lên, ACCA hoặc tương đương.
Kinh nghiệm - Tối thiểu 5 năm làm việc trong lĩnh vực DVNHĐT hoặc Tư vấn tài chính doanh nghiệp và tối thiểu 03 năm làm vị trí quản lý.
- Có chứng chỉ hành nghề chứng khoán: Phân tích tài chính hoặc Quản lý quỹ
Kỹ năng - Kỹ năng lãnh đạo, quản lý, lập kế hoạch, tổ chức triển khai công việc, quản lý dự án 
- Kỹ năng giao tiếp, đàm phán, thuyết trình, quản lý con người.
- Kỹ năng xây dựng và giữ mối quan hệ tốt với đối tác, khách hàng (đặc biệt là doanh nghiệp), cơ quan chức năng.
- Cẩn trọng, có trách nhiệm với công việc và khả năng chịu áp lực công việc cao.
Mô tả công việc - Tổ chức, quản lý, giám sát và triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động của Phòng DVNHĐT; hỗ trợ các Chi nhánh trong hoạt động cung cấp DVNHĐT cho khách hàng.  
- Tổ chức giám sát, đánh giá tình hình triển khai và điều chỉnh, bổ sung các giải pháp thực hiện kế hoạch, chiến lược/ mục tiêu phát triển của Phòng DVNHĐT.
- Xây dựng các định mức doanh thu, chi phí cơ bản liên quan đến DVNHĐT
- Chịu trách nhiệm tổ chức các đợt tiếp cận, chào dịch vụ NHĐT cho khách hàng; Phối hợp với các đơn vị/ nghiệp vụ để tổ chức các chương trình PR, Hội thảo khách hàng, quảng bá dịch vụ, sản phẩm, giới thiệu cơ hội đầu tư,… của Công ty.
- Nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách liên quan đến DVNHĐT phù hợp cho từng thời kỳ; Phối hợp với các đơn vị/ nghiệp vụ khác để đề xuất xây dựng các gói sản phẩm dịch vụ chung của Công ty nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của nghiệp vụ DVNHĐT nói riêng và hiệu quả kinh doanh của toàn Công ty nói chung.
- Xây dựng các quy định, quy trình, hướng dẫn,…liên quan đến nghiệp vụ DVNHĐT .
- Chịu trách nhiệm lập và gửi các báo cáo tình hình hoạt động của nghiệp vụ DVNHĐT cho các cơ quan chức năng, Chủ sở hữu, Ban Lãnh đạo theo đúng quy định.
Cấp bậc Trưởng phòng
Nơi làm việc 468 Nguyễn Thị Minh Khai, P.2, Q.3, TP.HCM
Quyền lợi - Ðược hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi của Công ty (phép năm + Bảo hiểm y tế + Bảo hiểm xã hội + Bảo hiểm thất nghiệp, kiểm tra sức khỏe, nghỉ mát..)
- Cơ hội thăng tiến
- Ðược tham gia các chương trình đào tạo về chứng khoán và thị trường chứng khoán, thị trường tài chính, kỹ năng mềm.
Loại hình công việc Toàn thời gian

Symptoma