Thông báo kết quả chào bán cạnh tranh cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Địa ốc Vĩnh Long

15/05/2020 16:00

  

Thông báo kết quả chào bán cạnh tranh cổ phần của Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn nhà nước tại Công ty cổ phần Địa ốc Vĩnh Long 

                           

                                       
Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh xin thông báo kết. quả chào bán cạnh tranh cả lô cố phần của Công ty cổ phần Địa ốc Vĩnh Long được tổ chức vào ngày 15/05/2020 như sau:
   
1.Tổng số lượng cổ phần đưa ra đấu giá : 1.937.770 cổ phần
    Trong đó, số cổ phần người nước ngoài được phép mua : 1.937.770  cổ phần
2. Mệnh giá: : 10.0 đồng/cổ phần
3. Giá khởi điểm: : 24.700 đồng/cổ phần 
4. Tống số lượng nhà đầu tư đăng ký tham gia: : 2
     Trong đó: Tổ chức : 1 Cá nhân       : 1
5. Tổng khối lượng đăng ký mua : 3.875.540 cổ phần
6. Tổng số phiếu tham dự chào bán hợp lệ : 2
7. Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ : 3.875.540 cổ phần
8. Khối lượng đặt cao nhất: : 1.937.770 cổ phần
9. Khối lượng đặt thấp nhất: : 1.937.770 cổ phần
10. Giá đặt mua cao nhất: : 30.600 đồng/cổ phần
11. Giá đặt mua thấp nhất: : 27.300 đồng/cổ phần
12. Giá trúng thành công cao nhất: : 30.600 đồng/cổ phần
13. Giá trúng thành công thấp nhất: : 30.600 đồng/cỗ phần
14. Giá trúng thành công bình quân: : 30.600 đồng/cổ phần
15. Tổng số nhà đầu tư trúng giá: : 1
      Trong đó: Tổ chức : 0 Cá nhân      : 1
16. Tổng số lượng cố phần bán được: : 1.937.770 cổ phần
  Trong đó, số lượng cố phần trúng của NĐT nước ngoài: : 0 cổ phần
17. Tổng trị giá cổ phần bán được: : 59.295.762.0  đồng
SCIC_Viresco_kết qủa đấu giá  
                                       

 

 

CÁC TIN TRƯỚC

Tin xem nhiều nhất

Đăng ký nhận bản tin

Symptoma