NHNN: Xem xét giảm lãi vay hỗ trợ khách hàng thiệt hại do cúm Corona

07/02/2020 09:57

Các ngân hàng chủ động nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh, mức độ thiệt hại của khách hàng đang vay vốn do ảnh hưởng cua dịch nCoV để kịp thời áp dụng các biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng như cơ cấu lại thời hạn trả nợ, xem xét miễm giảm lãi vay…

NHNN: Xem xét giảm lãi vay hỗ trợ khách hàng thiệt hại do cúm Corona

 

Các ngân hàng chủ động nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh, mức độ thiệt hại của khách hàng đang vay vốn do ảnh hưởng cua dịch nCoV để kịp thời áp dụng các biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng như cơ cấu lại thời hạn trả nợ, xem xét miễm giảm lãi vay…

 

Phó Thống đốc thường trực Đào Minh Tú phát biểu tại Hội nghị

Sáng 06/02/2020, Ngân hàng Nhà nước đã tổ chức Hội nghị với các ngân hàng thương mại để triển khai các giải pháp cụ thể, phối hợp tính toán thiệt hại để có phương án tín dụng phù hợp đặc biệt là những ngành nghề bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch nCoV gây ra.

Tại Hội nghị, Vụ trưởng Vụ Tín dụng các ngành kinh tế đã báo cáo nhanh tình hình hoạt động tín dụng ngân hàng và việc triển khai thực hiện những giải pháp đã đặt ra của NHNN trong thời gian qua, dự kiến các công việc cần triển khai trong thời gian tới nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân gặp khó khăn do dịch nCoV gây ra. Vụ trưởng Vụ Chính sách tiền tệ đã báo cáo nhanh tình hình thị trường tiền tệ và hoạt động ngân hàng. Theo đó, thanh khoản của các ngân hàng thương mại được bảo đảm, các hoạt động của ngành Ngân hàng diễn ra bình thường.

Đại diện các NHTM đã báo cáo tình hình phòng, chống dịch bệnh ngay tại cơ quan đơn vị, tình hình hoạt động của các ngân hàng thương mại, dự kiến những lĩnh vực có thể bị ảnh hưởng và đề xuất các giải pháp hỗ trợ khách hàng vay vốn bị ảnh hưởng do dịch nCoV gây ra.

Phó Thống đốc thường trực Đào Minh Tú cho biết, từ đầu năm 2020 đến nay, dịch nCoV đã bùng phát tại Trung Quốc và lan rộng ra nhiều nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh này, ngày 01/02/2020 Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định công bố dịch nCoV và ban hành nhiều văn bản yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban Bí thư TW Đảng và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ nhằm phòng, chống, hạn chế những ảnh hưởng tiêu cực của dịch nCoV đến sản xuất kinh doanh và đời sống của nhân dân. Thực hiện chỉ đạo của Đảng, Chính phủ, các cấp, các ngành, địa phương trong cả nước quyết liệt, khẩn trương triển khai các giải pháp phòng, chống dịch nCoV.

Về phía ngành Ngân hàng, Thống đốc NHNN đã ban hành một số văn bản chỉ đạo các đơn vị trong toàn Ngành thực hiện công tác phòng, chống dịch nCoV để bảo vệ sức khỏe cho cán bộ, ngăn ngừa xuất hiện và lây lan dịch bệnh trong từng đơn vị. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi trong giao dịch với khách hàng. Đặc biệt, Ngày 4/2/2020, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) ban hành văn bản số 541/NHNN-TD về việc triển khai các giải pháp hỗ trợ khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng của dịch nCoV.

Phó Thống đốc thường trực cho rằng, dịch bệnh có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp, nhất là các ngành dịch vụ du lịch, logistic, xuất nhập khẩu, sản xuất nông nghiệp… từ đó ảnh hưởng đến hoạt động cho vay, trả nợ ngân hàng. Để tiếp tục triển khai các giải pháp đẩy mạnh tín dụng phục vụ sản xuất kinh doanh trong điều kiện bị ảnh hưởng của dịch bệnh, Phó Thống đốc thường trực Đào Minh Tú yêu cầu các đơn vị trong toàn Ngành chủ động thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh ngay tại cơ quan, đơn vị, bảo đảm hoạt động bình thường. Chủ động nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh, mức độ thiệt hại của khách hàng đang vay vốn do ảnh hưởng cua dịch nCoV để kịp thời áp dụng các biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng như cơ cấu lại thời hạn trả nợ, xem xét miễm giảm lãi vay… theo quy định hiện hành. Mặt khác, phối hợp với các Sở, ban, ngành kịp thời tham mưu cho UBND tỉnh, thành phố các giải pháp xử lý rủi ro, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, người dân vay vốn bị thiệt hại theo quy định.

Phó Thống đốc thường trực yêu cầu Vụ Chính sách tiền tệ, Vụ Tín dụng các ngành kinh tế nghiên cứu, chỉ đạo các ngân hàng thương mại tái cơ cấu nợ, chuyển nợ, giãn nợ… nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân bị thiệt hại do dịch nCoV gây ra; Chủ động nghiên cứu để trong thời gian sớm nhất (không quá 2 tuần) hoàn thành dự thảo cơ chế hỗ trợ cho các đối tượng vay vốn ngân hàng bị tác động bởi dịch bệnh này. Trong đó bảo đảm tránh việc lợi dụng cơ chế hỗ trợ làm ảnh hưởng tới thị trường tín dụng và việc phân loại, xử lý nợ xấu. Mặt khác, NHNN sẵn sàng hỗ trợ thanh khoản cho các NHTM trong trường hợp bị ảnh hưởng do dịch bệnh. Phó Thống đốc thường trực cho rằng, thanh khoản của các ngân hàng thương mại hiện đang dồi dào, không có hiện tượng thiếu vốn. Do vậy, các ngân hàng thương mại không được tăng lãi suất, kể cả lãi suất huy động. Trong trường hợp cần thiết, NHNN sẽ có điều chỉnh để gián tiếp hỗ trợ các ngân hàng thương mại giảm lãi suất, hỗ trợ doanh nghiệp, người dân.

Cơ quan Thanh tra giám sát ngân hàng và các bộ phận thanh tra giám sát của các đơn vị tiếp tục làm tốt nhiệm vụ, thường xuyên nắm bắt tình hình khó khăn của doanh nghiệp; thường xuyên theo dõi, báo cáo Lãnh đạo để có phương án xử lý kịp thời.

Các ngân hàng thương mại thực hiện tốt kế hoạch kinh doanh đã đề ra, chủ động đánh giá khả năng, mức độ thiệt hại của khách hàng vay vốn do ảnh hưởng của dịch nCoV, nhất là những ngành, lĩnh vực có thể bị ảnh hưởng nhiều như du lịch, nông nghiệp, xuất khẩu và đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn, tăng khả năng tiếp cận vốn, tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp vượt qua khó khăn trong giai đoạn dịch.

Cùng với đó, Phó Thống đốc thường trực yêu cầu các tổ chức tín dụng triển khai các giải pháp mở rộng tín dụng phục vụ sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là các lĩnh vực ưu tiên như nông nghiệp, nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao và các ngành, lĩnh vực bị ảnh hưởng lớn bởi dịch nCoV.

Các tổ chức tín dụng chủ động phân tích, đánh giá, dự báo và xây dựng chương trình hành động, giải pháp hỗ trợ cho khách hàng bị ảnh hưởng do dịch nCoV gây ra trên tinh thần tháo gỡ, chia sẻ khó khăn với khách hàng thực hiện các giải pháp như: Cơ cấu lại nợ, xem xét thực hiện miễn giảm lãi suất, chi phí cho khách hàng trên cơ sở cân đối khả năng tài chính; đưa ra các gói tín dụng ưu đãi đối với khách hàng, đặc biệt là các lĩnh vực ưu tiên, lĩnh vực bị thiệt hại do dịch nCoV; đẩy mạnh triển khai các giải pháp, nhiệm vụ theo chỉ đạo của NHNN tại Chỉ thị 01/CT-NHNN ngày 03/01/2020 và công văn số 541/NHNN-TD ngày 04/02/2020.

Hàn Đông

FILI

CÁC TIN TRƯỚC

Tin xem nhiều nhất

Đăng ký nhận bản tin

Symptoma