SHB báo lãi ròng 2019 gần 2,200 tỷ đồng, tăng 35% so với năm trước

01/02/2020 10:33

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (HNX: SHB) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 4/2019 với lợi nhuận trước và sau thuế năm 2019 tăng 35% so với cùng kỳ năm trước, đạt gần 2,693 tỷ đồng và hơn 2,188 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ giảm còn 1.74%.

SHB báo lãi ròng 2019 gần 2,200 tỷ đồng, tăng 35% so với năm trước

Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (HNX: SHB) vừa công bố BCTC hợp nhất quý 4/2019 với lợi nhuận trước và sau thuế năm 2019 tăng 35% so với cùng kỳ năm trước, đạt gần 2,693 tỷ đồng và hơn 2,188 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ giảm còn 1.74%.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 4/2019 của SHB. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 4/2019 của SHB

Tính riêng trong quý 4/2019, hoạt động kinh doanh của SHB đều tăng trưởng so với cùng kỳ năm trước, nhất là hoạt động kinh doanh ngoại hối (gấp 10.8 lần) và hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư (gấp 97 lần). Kết quả, lợi nhuận trước thuế trong quý 4/2019 đạt 732 tỷ đồng, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế cả năm 2019, hầu hết các hoạt động của SHB đều cho kết quả khả quan. "Nồi cơm chính" vẫn là thu nhập lãi thuần khi tăng 34% so với năm trước, đạt hơn 6,895 tỷ đồng. Trong khi đó, lãi từ hoạt động dịch vụ chỉ tăng 7%, ghi nhận hơn 600 tỷ đồng. Lãi từ hoạt động khác cũng tăng mạnh 36%, lên gần 181 tỷ đồng.

Đáng chú ý, lãi từ hoạt động kinh doanh ngoại hối (gấp 2.6 lần) và hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư (+36%) tăng trưởng mạnh so với năm trước, ghi nhận 160 tỷ đồng và 471 tỷ đồng.

Trong khi đó, chi phí hoạt động tăng 16% so với năm trước, đạt 3,473 tỷ đồng. Do đó, lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh của SHB trong năm 2019 tăng 50%, đạt hơn 5,004 tỷ đồng.

Do mức trích lập dự phòng rủi ro tín dụng năm 2019 của SHB tăng mạnh 71% so với năm trước lên mức gần 2,312 tỷ đồng, do đó lợi nhuận trước và sau thuế của SHB tăng 35% so với năm trước, đạt gần 2,693 tỷ đồng và 2,188 tỷ đồng. 

Kết quả kinh doanh của SHB 5 năm gần đây. Đvt: Tỷ đồng

Tại ngày 31/12/2019, tổng tài sản của SHB đạt gần 361,492 tỷ đồng, tăng 12% so với đầu năm. Trong đó, chủ yếu là các khoản phải thu tăng 64%, ghi nhận 11,971 tỷ đồng và tài sản có khác ghi chiếm 30,068 tỷ đồng (+51%). Cho vay khách hàng đạt 253,936 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước. Tiền gửi khách hàng ghi nhận 258,319 tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ.

Vốn điều lệ của Ngân hàng tăng từ mức 12,132 tỷ đồng hồi đầu năm, lên mức 14,647 tỷ đồng khi kết thúc năm 2019. Như vậy, ghi nhận trên BCTC SHB vẫn chưa hoàn thành được mục tiêu nâng vốn điều lệ lên 17,570 tỷ đồng đã đặt ra tại ĐHĐCĐ năm 2019.

MỘt số chỉ tiêu tài chính của SHB tính đến ngày 31/12/2019. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 4/2019 của SHB

Tính đến 31/12/2019, dư nợ cho vay khách hàng của SHB tăng 22% so với cùng kỳ năm trước, đồng thời nợ xấu lại giảm 12% chỉ còn 4,408 tỷ đồng. Cụ thể, nợ nghi ngờ (nhóm 4) giảm 50% và nợ có khả năng mất vốn (nhóm 5) giảm 13%. Do đó, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay của SHB giảm về mức 1.74% so với mức 2.4% hồi đầu năm. 

Chất lượng nợ vay của SHB tính đến 31/12/2019. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 4/2019 của SHB

Cát Lam

FILI

CÁC TIN TRƯỚC

Tin xem nhiều nhất

Đăng ký nhận bản tin

Symptoma