Quản lý quỹ

Công ty Quản Lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Đông Á (DAC) – thành viên của DAS

Các dịch vụ về quản lý quỹ được cung cấp bởi Công ty Quản Lý Quỹ Đầu tư Chứng khoán Đông Á (DAC) – thành viên của DASDAC được thành lập nhằm cung cấp các sản phẩm tài chính – chứng khoán đặc thù trong ngành quản lý quỹ. 

 

 


DAC đã tự khẳng định bằng những phương pháp tiếp cận hiện đại trong việc đầu tư cũng như nhất quán với trọng tâm đầu tư của khách hàng. Với đội ngũ chuyên viên giàu kinh nghiệm, am hiểu về thị trường, DAC tiếp cận rộng rãi đến mọi loại hình doanh nghiệp nhằm mục đích cung cấp các cơ hội đầu tư hấp dẫn nhằm tham gia vào sự phát triển nền kinh tế năng động của Việt nam. Danh mục do DAC quản lý đầu tư vào tất cả các loại hình bao gồm đầu tư vào các công ty niêm yết, công ty chưa niêm yết, bất động sản, hạ tầng cơ sở và nhiều lĩnh vực khác tùy theo yêu cầu của khách hàng và mục tiêu của quỹ đầu tư. 
 
Dịch vụ quản lý quỹ

DAC đang thiết lập các quỹ đầu tư với các mục tiêu đầu tư khác nhau nhằm đáp ứng các nhu cầu khác nhau của khách hàng. Mục tiêu của các quỹ đầu tư được xây dựng dựa trên các kết quả phân tích khả năng phát triển của các lĩnh vực đã được lựa chọn, các công ty, các loại cổ phiếu, các dự án có tiềm năng lợi nhuận cao và kết hợp với mục tiêu đầu tư của khách hàng nhằm tối đa hóa lợi nhuận và hiệu quả sử dụng vốn cho khách hàng.
 
Dịch vụ quản lý Danh mục Đầu tư 

DAC cung cấp dịch vụ quản lý danh mục đầu tư riêng biệt cho những khách hàng tổ chức và cá nhân với mục tiêu làm cho tài sản của khách hàng sinh lời tối ưu nhất. Danh mục đầu tư sẽ xây dựng và quản lý riêng cho từng khách hàng, dựa trên mục tiêu đầu tư, lợi nhuận kỳ vọng, thời hạn và mức độ chấp nhận rủi ro của khách hàng khi đầu tư với mong muốn tối đa  hóa lợi ích cho khách hàng.
 
Website: www.dongacaptal.vn

Tin xem nhiều nhất

Đăng ký nhận bản tin

Symptoma