DAS Cam kết bảo mật tất cả thông tin của khách hàng
1
2
3
4

Nhập thông tin để mở tài khoản

Gửi thông tin cho DAS

1. Hợp đồng mở tài khoản

Số lượng 02 In

2. Giấy yêu cầu mở tài khoản - Mẫu cá nhân

Số lượng 01 In

3. Bản sao chứng minh thư

Số lượng 01

Sau khi hoàn tất các hồ sơ như trên, khách hàng vui lòng gửi theo đường bưu điện về địa chỉ DAS (Chi tiết tại đây)
Sau khi nhận được hồ sơ, DAS sẽ duyệt hồ sơ và gửi qua kết quả qua email.

Kích hoạt tài khoản bằng mã số nhận qua email

DAS đã duyệt hồ sơ và gửi cho khách hàng mã số kích hoạt tài khoản qua email.
Khách hàng vui lòng nhập mã hồ sơ và bấm kích hoạt để hoàn tất mở tài khoản.

Thông báo từ DAS

Tài khoản của khách hàng đã được mở thành công.
Hệ thống sẽ gửi cho khách hàng thông tin tài khoản qua SMS: mở tài khoản, mật khẩu đăng nhập, mật khẩu đặt lệnh.
Thay mặt toàn thể nhân viên, DAS cảm ơn khách hàng đã tin tưởng sử dụng dịch vụ của chúng tôi.
Dịch vụ mở tài khoản online chỉ áp dụng cho khách hàng cá nhân
Thông tin mở tài khoản online chỉ có giá trị trong 5 ngày làm việc kể từ khi bấm xác nhận

Symptoma