Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022 và Báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính tại 31.12.2022

21/03/2023 08:00

  

  Vui lòng xem file đính kèm:

CBTT_BCTC năm 2022, BCTLATTC tai 31.12.2022.pdf

CV giai trinh bien dong loi nhuan nam 2022.pdf

CV Giai trinh y kien kiem toan tai 31.12.2022.pdf

DAS - Bao cao chi tieu ATTC_31.12.2022 sau kiểm toán.pdf

DAS 31.12.2022- BCTC năm 2022 sau kiem toan.pdf

CÁC TIN TRƯỚC

Tin xem nhiều nhất

Đăng ký nhận bản tin

Symptoma