Nhận định thị trường

29/09/2022: VNINDEX RƠI VỀ VÙNG ĐÁY CỦA NĂM, NHÀ ĐẦU TƯ THẬN TRỌNG

28/09/2022 17:00

Thị trường tiếp tục giảm mạnh trong phiên hôm nay, nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn bị bán mạnh kéo chỉ số sụt giảm qua ngưỡng tâm lý VNindex 1150 đang được coi là mốc hy voọng của nhà đầu tư.. Diễn biến khá tiêu cực của các nhóm bất động sản, nhóm "đầu tư công", nhóm ngân hàng... gây áp lực vì có tỷ trọng ảnh hưởng lớn đến VNindex. Thanh khoản thị trường ở mức thấp khi nhà đầu tư thận trọng trong việc mở trạng thái mua mới. Thị trường đang ở giai đoạn thiếu thông tin hỗ trợ, trong khi chờ đợi báo cáo kết quả kinh doanh quý 3 thì sự vận động của thị trường đang tham chiếu tin tức vĩ mô kinh tế và thị trường chứng khoán thế giới. VNindex cần có nhiều phiên tích lũy lại trước khi có thể chuyển sang xu hướng tăng. Chiến lược đề xuất cho nhà đầu tư ngắn hạn là chờ đợi dấu hiệu phục hồi để giao dịch trên các nhóm cổ phiếu có độ nhạy cao với trang thái thị trường như thép, bất động sản, chứng khoán, xây dựng. Đối với nhà đầu tư trung dài hạn, có thể xem xét chọn lọc mua tích lũy các nhóm cổ phiếu có chỉ số cơ bản tốt, triển vọng kinh doanh các quý cuối năm hưởng lợi nhờ thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và chương trình phục hồi kinh tế của Chính phủ như nhóm xây dựng hạ tầng, vật liệu xây dựng, khu công nghiệp ...

Nhận định thị trường

28/09/2022: QUAN SÁT VNINDEX THỬ THÁCH MỐC HỖ TRỢ 1150 ĐIỂM

27/09/2022 17:05

Thị trường tiếp tục bị bán mạnh trong phiên hôm nay, với những nhóm diễn biến khá tiêu cực như bất động sản, dầu khí, bán lẻ là những nhóm có tỷ trọng ảnh hưởng lớn đến VNindex. Biên độ giao dịch trong ngày của VNindex đã thu hẹp hơn phiên trước, lực cầu bắt đáy hoạt động rải rác trên một số nhóm điện, xây dựng hạ tầng, vật liệu xây dựng nên đà giảm của thị trường có chậm lại. Việc giảm điểm xuống dưới mốc 1200 điểm đã đưa đồ thị kỹ thuật VNindex chuyển sang trạng thái tiêu cực và mốc thử thách tiếp theo cần giữ là 1150 điểm để có thể tích lũy lại nền giá mới. Khi nhà đầu tư tin rằng tin tức lãi suất tăng đã phản ánh xong vào giá cổ phiếu qua đợt giảm này, thì dòng tiền sẽ quay trở lại thị trường tìm kiếm cơ hội trong mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý 3, vốn đã được dự báo tăng trưởng khá từ nền số liệu thấp năm ngoái. Chiến lược đề xuất cho nhà đầu tư ngắn hạn là chờ đợi dấu hiệu phục hồi để giao dịch trên các nhóm cổ phiếu có độ nhạy cao với trang thái thị trường như thép, bất động sản, chứng khoán, xây dựng. Đối với nhà đầu tư trung dài hạn, có thể chọn lọc mua tích lũy các nhóm cổ phiếu có chỉ số cơ bản tốt, triển vọng kinh doanh các quý cuối năm hưởng lợi nhờ thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và chương trình phục hồi kinh tế của Chính phủ như nhóm xây dựng hạ tầng, vật liệu xây dựng, khu công nghiệp ...

Nhận định thị trường

27/09/2022: LỰC BẮT ĐÁY MẠNH KHI THỊ TRƯỜNG SỤT GIẢM

26/09/2022 17:05

Thị trường bị bán tháo diện rộng trên nhiều nhóm ngành, trong đó có những nhóm diễn biến khá tiêu cực như bất động sản, ngân hàng, dầu khí là những nhóm có trọng số ảnh hưởng lớn đến VNindex.  Việc giảm điểm xuống dưới mốc 1200 điểm đã đưa đồ thị kỹ thuật VNindex chuyển sang trạng thái quá bán và cần nhiều phiên giao dịch để có thể tích lũy lại nền giá mới. Điểm nổi bật hôm nay là xuất hiện lực cầu bắt đáy rất mạnh khi thị trường sụt giảm, dòng tiền này có thể níu giữ điểm số cho VNindex đi ngang hoặc phục hồi nhẹ trong vài phiên tới. Thị trường chứng khoán thế giới vẫn đang tiếp tục giảm cũng là một tác động không thuận lợi, tuy nhiên có thể kỳ vọng khi tin tức lãi suất đã được phản ánh vào giá cổ phiếu qua đợt giảm này, và thị trường chuyển sang giai đoạn tích lũy tạo nền giá mới. Chiến lược đề xuất cho nhà đầu tư ngắn hạn là chờ đợi các phiên phục hồi để giao dịch trên các nhóm cổ phiếu có độ nhạy cao với trang thái thị trường như thép, bất động sản, chứng khoán, xây dựng. Đối với nhà đầu tư trung dài hạn, có thể chọn lọc mua tích lũy các nhóm cổ phiếu có chỉ số cơ bản tốt, triển vọng kinh doanh các quý cuối năm tăng trưởng nhờ thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và chương trình phục hồi kinh tế của Chính phủ như nhóm xây dựng hạ tầng, vật liệu xây dựng, khu công nghiệp ...

Nhận định thị trường

26/09/2022: VNINDEX TIẾP CẬN VÙNG HỖ TRỢ 1200 ĐIỂM

23/09/2022 17:00

VNindex có phiên giảm điểm và tiếp cận lại mốc hỗ trợ 1200 điểm, tin tức về tăng lãi suất tiền gửi ảnh hưởng nhanh chóng lên tâm lý nhà đầu tư, chuyển sang chiến lược thận trọng. Thị trường chứng khoán thế giới vẫn đang tiếp tục giảm cũng là một thông số tham chiếu cho nhà đầu tư trong nước trước các quyết định mua mới. Đồ thị kỹ thuật VNindex cho thấy thị trường vẫn trong sóng điều chỉnh ngắn hạn. Tuy nhiên có thể kỳ vọng khi tin tức lãi suất đã được phản ánh vào giá cổ phiếu qua đợt giảm này, thì dòng tiền thông minh có thể tạo ra những phiên phục hồi mạnh trên từng nhóm cổ phiếu, kéo chỉ số VNindex tích lũy trên vùng hỗ trợ 1200 điểm. Chiến lược đề xuất cho nhà đầu tư ngắn hạn là chờ đợi các phiên phục hồi để giao dịch trên các nhóm cổ phiếu có độ nhạy cao với trang thái thị trường như thép, bất động sản, chứng khoán, xây dựng. Đối với nhà đầu tư trung dài hạn, có thể chọn lọc mua tích lũy các nhóm cổ phiếu có chỉ số cơ bản tốt, triển vọng kinh doanh các quý cuối năm tăng trưởng nhờ thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và chương trình phục hồi kinh tế của Chính phủ như nhóm xây dựng hạ tầng, vật liệu xây dựng, khu công nghiệp, cổ phiếu ngành điện...

Nhận định thị trường

23/09/2022: THỊ TRƯỜNG TÍCH LŨY LẠI TRÊN VÙNG HỖ TRỢ VNINDEX 1200 ĐIỂM

22/09/2022 17:00

Dòng tiền bắt đáy xuất hiện khi giá cổ phiếu giảm về mức hấp dẫn, mốc hỗ trợ VNindex 1200 điểm đang được giữ vững và có thể kỳ vọng vào sự phục hồi trong những phiên tới khi mà tác động của tín tức thị trường chứng khoán thế giới đã được phản ánh vào giá trong nhịp giảm vừa qua. Đồ thị kỹ thuật VNindex cho thấy thị trường vẫn trong sóng điều chỉnh ngăn hạn, tuy nhiên khi tâm lý nhà đầu tư được giải tỏa sau tin lãi suất của FED thì dòng tiền thông minh có thể tạo ra những phiên phục hồi mạnh trên từng nhóm cổ phiếu, kéo chỉ số VNindex tích lũy trên vùng hỗ trợ 1200 điểm. Chiến lược đề xuất cho nhà đầu tư ngắn hạn là giao dịch trên các nhốm cổ phiếu có độ nhạy cao với trang thái thị trường như thép, bất động sản, chứng khoán,  xây dựng. Đối với nhà đầu tư trung dài hạn, có thể chọn lọc mua tích lũy các nhóm cổ phiếu có chỉ số cơ bản tốt, triển vọng kinh doanh các quý cuối năm tăng trưởng nhờ thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và chương trình phục hồi kinh tế của Chính phủ như nhóm xây dựng hạ tầng, khu công nghiệp, vật liệu xây dựng, cổ phiếu ngành điện...

Nhận định thị trường

22/09/2022: THANH KHOẢN GIẢM, NHÀ ĐẦU TƯ THẬN TRỌNG CHỜ ĐỢI

21/09/2022 17:00

Nhà đầu tư khá thận trọng trước cuộc họp quyết định lãi suất cua FED, dòng tiền bắt đáy chưa nhập cuộc dù giá cổ phiếu giảm về mức hấp dẫn. Mốc hỗ trợ VNindex 1200 điểm đang được giữ vững và có thể kỳ vọng vào sự phục hồi trong những phiên tới khi mà tác động của tín tức thị trường chứng khoán thế giới đã được phản ánh vào giá trong nhịp giảm vừa qua. Đồ thị kỹ thuật VNindex cho thấy thị trường vẫn trong nhịp điều chỉnh, tuy nhiên khi tâm lý nhà đầu tư được giải tỏa sau tin lãi suất của FED thì dòng tiền thông minh vẫn có thể tạo ra những phiên phục hồi mạnh từ vùng đáy. Chiến lược đề xuất cho nhà đầu tư ngắn hạn là quan sát thị trường, quản trị rủi ro trước những tin tức gây biến động, chờ tham gia khi thị trường phục hồi với độ rộng lan tỏa nhiều nhóm ngành. Đối với nhà đầu tư trung dài hạn, có thể nhân cơ hội thị trường điều chỉnh để mua tích lũy các nhóm cổ phiếu cơ bản như ngân hàng, cổ phiếu xây dựng hạ tầng, cổ phiếu ngành điện khi có mức giá hấp dẫn.

Nhận định thị trường

21/09/2022: PHIÊN PHỤC HỒI KỸ THUẬT, HẠ TỶ TRỌNG CỔ PHIẾU

20/09/2022 17:00

Thị trường có phiên hồi phục kỹ thuật, tăng mạnh vào cuối phiên với sự kéo giá các cổ phiếu vốn hóa lớn. Thanh khoản thấp vẫn đang là trở ngại cho một sự thuyết phục  nhà đầu tư tham gia bắt đáy. VNindex có thể tiếp tục tăng lên vùng 1230 điểm trong các phiên tới, và đây là cơ hội để nhà đầu tư cơ cấu danh mục, giảm tỷ trọng cổ phiếu để quản trị rủi ro trước sự kiện có ảnh hưởng lớn - quyết định lãi suất của FED trong tuần này. Mức tăng lãi suất được dự báo sẽ từ +0.75% đên +1% và nhà đầu tư thận trọng theo dõi phản ứng của thị trường tài chính thế giới. Đồ thị kỹ thuật VNindex cho thấy thị trường vẫn có khả năng điều chỉnh về vùng 1180 trong ngắn hạn, tuy nhiên dòng tiền bắt đáy vẫn có thể tạo ra những phiên phục hồi đan xen những phiên điều chỉnh. Chiến lược đề xuất là hạ tỷ trọng cổ phiếu trong các phiên phục hồi kỹ thuật, quản trị rủi ro trước những tin tức gây biến động mạnh lên thị trường. Đối với nhà đầu tư trung dài hạn, có thể nhân cơ hội thị trường điều chỉnh để mua tích lũy các nhóm cổ phiếu cơ bản như ngân hàng, cổ phiếu xây dựng hạ tầng, cổ phiếu ngành điện khi có mức giá hấp dẫn.

Nhận định thị trường

20/09/2022: THỊ TRƯỜNG GIẢM ĐIỂM TRƯỚC MỐI QUAN NGẠI LÃI SUẤT TĂNG

19/09/2022 00:00

VNindex giảm điểm mạnh trong phiên đầu tuần, diễn biến cùng xu hướng giảm chung của các thị trường chứng khoán thế giới. Thị trường tài chính toàn cầu đang phản ứng trước cuộc họp quyết định lãi suất của FED trong tuần này, khi dự báo mức tăng lãi suất sẽ từ +0.75% đên +1%. VNindex đnag giảm về vùng hỗ trợ ngắn hạn 1200 điểm và nhà đầu tư theo qõi phản ứng giá tại vùng này trong các phiên tới, tâm lý chung là thận trọng, bắt đáy với tỷ trọng nhỏ, mang tính thăm dò. Dù vậy có một số cổ phiếu nhóm "đầu tư công" đang có giao dịch tích cực, dựa trên kỳ vọng chính sách tài khóa sẽ phát huy tác dụng trong quý còn lại của năm, một phần trong đó là thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư hạ tầng để đạt mục tiêu tăng trưởng. Đồ thị kỹ thuật VNindex cho thấy thị trường vẫn có rủi ro tiếp tục điều chỉnh trong ngắn hạn, tuy nhiên dòng tiền bắt đáy vẫn có thể tạo ra những phiên phục hồi đan xen những phiên điều chỉnh. Nhà đầu tư có khẩu vị rủi ro cao có thể tham gia giao dịch T+ với tỷ trọng thấp trên các cổ phiếu có sẵn trong danh mục. Đối với nhà đầu tư trung dài hạn, mức chiết khấu mạnh đang tạo ra cơ hội mua tích lũy các nhóm cổ phiếu cơ bản như ngân hàng, cổ phiếu xây dựng hạ tầng, cổ phiếu ngành điện trong những phiên thị trường điều chỉnh.

Nhận định thị trường

19/09/2022: LỰC CẦU YẾU, VNINDEX TIẾP TỤC ĐIỀU CHỈNH

16/09/2022 17:00

VNindex tiếp tục giảm điểm trong phiên cuối tuần, ngoài xu hướng giảm chung, thị trường còn bị áp lực từ việc cơ cấu danh mục định kỳ của các ETF làm một số cổ phiếu vốn hóa lớn bị bán.  Đi ngược thị trường có một số cổ phiếu giao dịch đáng chú ý như nhóm xây dựng,  hạ tầng như VCG, C4G, FCN ... tuy nhiên mức tăng cũng giới hạn  do bối cảnh thị trường đang giảm. Thanh khoản thị trường vẫn ở mức trung bình thấp, nhà đầu tư thận trọng trước diễn biến của thị trường chứng khoán thế giới, với lo ngại  FED sẽ tiếp tục tăng lãi suất. Đồ thị kỹ thuật VNindex cho thấy thị trường vẫn có rủi ro tiếp tục điều chỉnh trong ngắn hạn, tuy nhiên dòng tiền bắt đáy vẫn có thể tạo ra những phiên phục hồi đan xen những phiên điều chỉnh. Nhà đầu tư có khẩu vị rủi ro cao có thể tham gia giao dịch T+ với tỷ trọng thấp trên các cổ phiếu có sẵn trong danh mục. Đối với nhà đầu tư trung dài hạn, mức chiết khấu mạnh đang tạo ra cơ hội mua tích lũy các nhóm cổ phiếu cơ bản như ngân hàng, bất động sản, cổ phiếu xây dựng hạ tầng, cổ phiếu ngành điện trong những phiên thị trường điều chỉnh.

Nhận định thị trường

16/09/2022: LỰC CẦU YẾU, VNINDEX KHÓ VƯỢT 1250 ĐIỂM

15/09/2022 16:34

Nhóm cổ phiếu khu công nghiệp giao dịch sôi động, tuy nhiên lực mua chung trên toàn thị trường không đủ mạnh để thị trường giữ được đà phục hồi. VNindex gặp khó trước mức kháng cự 1250 điểm. Thị trường đang trong giai đoạn thiếu thông tin hỗ trợ, nhà đầu tư thận trọng và hướng sự quan tâm đến diễn biến của thị trường chứng khoán thế giới, với lo ngại  FED sẽ tiếp tục tăng lãi suất. Các nhóm cổ phiếu vôn hóa lớn vẫn trong xu thế giảm, ảnh hưởng tiêu cực lên chỉ số chung VNindex. Đồ thị kỹ thuật VNindex cho thấy thị trường vẫn có rủi ro tiếp tục điều chỉnh trong ngắn hạn, tuy nhiên dòng tiền bắt đáy vẫn có thể tạo ra những phiên phục hồi đan xen những phiên điều chỉnh. Nhà đầu tư có khẩu vị rủi ro cao có thể tham gia giao dịch T+ với tỷ trọng thấp trên các cổ phiếu có sẵn trong danh mục. Đối với nhà đầu tư trung dài hạn, mức chiết khấu mạnh đang tạo ra cơ hội mua tích lũy các nhóm cổ phiếu cơ bản như ngân hàng, bất động sản, cổ phiếu xây dựng hạ tầng, cổ phiếu ngành điện trong những phiên thị trường điều chỉnh.

Tin xem nhiều nhất

Đăng ký nhận bản tin

Symptoma