Ứng trước tiền bán chứng khoán

 

DAS áp dụng miễn phí dịch vụ ứng trước tự động tiền bán chứng khoán để thanh toán tiền mua.

Kính gửi Quý khách hàng,

Kể từ ngày 01/06/2016, Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á (DAS) sẽ áp dụng miễn phí dịch vụ ứng trước tự động tiền bán chứng khoán để thanh toán tiền mua.

Tin xem nhiều nhất

Đăng ký nhận bản tin

Symptoma