GEG sẽ vay 638 tỷ đồng cho Nhà máy Điện Mặt Trời TTC Đức Huệ 1

28/02/2019 15:27

CTCP Điện Gia Lai (UPCoM: GEG) vừa có Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt vay vốn ngân hàng đầu tư dự án Nhà máy Điện Mặt Trời TTC Đức Huệ 1 và hỗ trợ các biện pháp bảo đảm bổ sung cho khoản vay.

GEG sẽ vay 638 tỷ đồng cho Nhà máy Điện Mặt Trời TTC Đức Huệ 1

CTCP Điện Gia Lai (UPCoM: GEG) vừa có Nghị quyết HĐQT về việc phê duyệt vay vốn ngân hàng đầu tư dự án Nhà máy Điện Mặt Trời TTC Đức Huệ 1 và hỗ trợ các biện pháp bảo đảm bổ sung cho khoản vay.

Theo đó, GEG sẽ vay vốn tại Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (HOSE: VCB) – CN Hồ Chí Minh với số tiền là 638 tỷ đồng nhưng tối đa không vượt quá 70% tổng mức đầu tư (chưa bao gồm VAT của dự án). Thời gian vay vốn tối đa 144 tháng kể từ ngày tiếp theo của ngày giải ngân đầu tiên.

Lãi suất vay vốn cho dự án năm đầu tiên sẽ được tính bằng lãi suất tiết kiệm VND kỳ hạn 12 tháng trả lãi cuối kỳ cộng cho biên độ 1.7%/năm. Các năm còn lại, lãi suất được tính bằng lãi suất tiết kiệm VND kỳ hạn 12 tháng trả lãi cuối kỳ cộng biên độ 3%/năm.

Biện pháp bảo đảm tín dụng từ CTCP Điện TTC Đức Huệ - Long An gồm quyền sử dụng đất của dự án và tài sản hình thành trong tương lai (Dự án Nhà máy Điện mặt trời TTC Đức Huệ 1).

Trong Nghị quyết này, HĐQT của GEG thông qua việc thực hiện các biện pháp bảo đảm tín dụng bổ sung của Công ty. Thế chấp toàn bộ phần vốn góp của GEG nhưng không thấp hơn 51% vốn điều lệ của CTCP Điện TTC Đức Huệ - Long An trong thời gian tối thiểu 3 năm từ ngày giải ngân vốn đầu tiên tại VCB Hồ Chí Minh. Hơn nữa, GEG sẽ bảo lãnh vô điều kiện và không hủy ngang với giá trị bảo lãnh tối thiểu bằng 100% số tiền cấp tín dụng đầu tư dự án…

Tại thời điểm cuối năm 2018, tổng tài sản của GEC là 4,359 tỷ đồng, tăng mạnh 163% so với đầu năm; doanh thu thuần đạt hơn 560 tỷ đồng, tăng 4% so với năm 2017, trong đó, hoạt động sản xuất kinh doanh cốt lõi (bán điện, cung cấp dịch vụ và xây lắp) chiếm 95% tổng doanh thu.

*Tài liệu đính kèm: GEG_Nghi quyet HDQT so 05.2019.pdf

Minh Nhật

FILI

CÁC TIN TRƯỚC

Tin xem nhiều nhất

Đăng ký nhận bản tin

Symptoma