Thông báo về việc khai thuế thay, nộp thuế thay cho khách hàng cá nhân nhận cổ tức, nhận thưởng bằng chứng khoán

04/12/2020 08:00

  

THÔNG BÁO
Về việc khai thuế thay, nộp thuế thay cho khách hàng cá nhân nhận cổ tức, nhận thưởng bằng chứng khoán

Kính gửi: QUÝ KHÁCH HÀNG

Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á (DAS) kính gởi lời chào trân trọng đến Quý khách hàng đã sử dụng dịch vụ của DAS. Chúng tôi trân trọng thông báo đến Quý Khách hàng nội dung sau:

Căn cứ Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 (NĐ126) quy định chi tiết một số điều của Luật quản lý thuế và Thông tư 111/2013/TT-BTC ngày 15/08/2013 (TT111) hướng dẫn thực hiện luật thuế thu nhập cá nhân (Thuế TNCN), theo đó DAS sẽ thực hiện khấu trừ, kê khai và nộp thuế thay cho Quý Khách hàng cá nhân (KHCN) là khách hàng của DAS có thu nhập từ cổ tức bằng chứng khoán; chứng khoán thưởng, chi tiết như sau:

(1) Thời gian bắt đầu thực hiện: từ ngày 05/12/2020.

(2) Đối tượng chịu thuế bao gồm: Chứng khoán cổ tức, chứng khoán thưởng được niêm yết/ giao dịch từ ngày 05/12/2020. 
Lưu ý: 
- Đối với chứng khoán cổ tức, chứng khoán thưởng được niêm yết/ giao dịch bổ sung trước ngày 05/12/2020: KHCN tự kê khai và nộp thuế TNCN. 
- Đối với các chứng khoán được lưu ký/chuyển khoản về DAS kể từ ngày 05/12/2020 trờ đi, KHCN thông báo cho DAS về loại và số lượng chứng khoán cổ tức; chứng khoán thưởng để DAS khai thuế thay và nộp thuế thay cho KHCN. DAS không chịu trách nhiệm trong trường hợp thiếu sót thông tin khai thuế và nộp thuế nếu KHCN không cung cấp đầy đủ thông tin.

(3) Thời điểm thu thuế: khi phát sinh chuyển nhượng chứng khoán cùng loại với chứng khoán cổ tức, chứng khoán thưởng nhận được.

(4) Thuế suất thuế TNCN từ đầu tư vốn: 5%

(5) Căn cứ tính thuế: 

Số thuế TNCN phải nộp = Thu nhập tính thuế x Thuế suất (5%)

Trong đó:
. Thu nhập tính thuế = số lượng chứng khoán là cổ tức/ chứng khoán thưởng chuyển nhượng x giá tính thuế
. Giá tính thuế:  
+ Nếu giá bán/chuyển nhượng >=mệnh giá : Giá tính thuế = Mệnh giá (10.000 đồng/cp)
+ Nếu giá bán/chuyển nhượng < mệnh giá :  Giá tính thuế  = giá bán 

(6) Nguyên tắc ưu tiên cổ phiếu khi chuyển nhượng: Ưu tiên lấy chứng khoán hình thành từ nguồn cổ tức bằng cổ phiếu và cổ phiếu thưởng trước khi lấy chứng khoán từ các nguồn khác.

Để được hướng dẫn và giải đáp các nội dung liên quan, Quý khách hàng vui lòng liên hệ (028)38 336 333 ext 106

Kính chúc Quý Khách hàng sức khỏa và đầu tư thành công.
Trân trọng.

Công ty TNHH MTV Chứng khoán Ngân hàng Đông Á (DAS)
Vì hiệu quả đầu tư của Khách hàng

CÁC TIN TRƯỚC

Tin xem nhiều nhất

Đăng ký nhận bản tin

Symptoma