BaoViet Bank: Lãi trước thuế 2019 đi ngang, tỷ lệ nợ xấu lên mức 5.22%

18/04/2020 21:00

Đến nay, Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BaoViet Bank, OTC: BaoVietBank) mới công bố báo cáo tài chính năm 2019 với lợi nhuận trước thuế đạt hơn 104 tỷ đồng, suýt soát năm 2018. Đáng chú ý, tỷ lệ nợ xấu của Ngân hàng đã tăng từ 3.98% lên mức 5.22%.

BaoViet Bank: Lãi trước thuế 2019 đi ngang, tỷ lệ nợ xấu lên mức 5.22%

Đến nay, Ngân hàng TMCP Bảo Việt (BaoViet Bank, OTC: BaoVietBank) mới công bố báo cáo tài chính năm 2019 với lợi nhuận trước thuế đạt hơn 104 tỷ đồng, suýt soát năm 2018. Đáng chú ý, tỷ lệ nợ xấu của Ngân hàng đã tăng từ 3.98% lên mức 5.22%.

Năm 2019, ngoại trừ hoạt động kinh doanh ngoại hối (-64%) và mua bán chứng khoán kinh doanh (-9%) có lãi thuần giảm, các hoạt động kinh doanh khác của BaoViet Bank đều ghi nhận tăng lãi thuần so với năm trước.

Cụ thể, thu nhập lãi thuần (+14%) đạt gần 718 tỷ đồng và hoạt động dịch vụ thu lãi hơn 116 tỷ đồng (+93%). Đáng chú ý, hoạt động khác đem về mức lãi gấp 3.2 lần năm 2018, lên mức gần 22 tỷ đồng.

Nhưng với chi phí hoạt động tăng 16% (668 tỷ đồng) và trích lập dự phòng tăng 8% (369 tỷ đồng) so với năm 2018, BaoViet Bank chỉ đạt lợi nhuận trước thuế hơn 104 tỷ đồng, suýt soát năm 2018. Lợi nhuận sau thuế năm 2019 chỉ tăng nhẹ 6% so với năm trước lên mức gần 85 tỷ đồng.

Tại ngày 31/12/2019, tổng tài sản của BaoViet Bank tăng 7% so với đầu năm, lên mức hơn 59,822 tỷ đồng, chủ yếu do các khoản lãi, phí phải thu tăng 16%, chiếm gần 1,612 tỷ đồng, trong khi cho vay khách hàng giảm 4%, còn hơn 24,758 tỷ đồng.

Về nguồn vốn, BaoViet Bank có tiền gửi của khách hàng tăng 8% so với đầu năm, đạt hơn 29,240 tỷ đồng. Đáng chú ý, Ngân hàng ghi nhận phát hành giấy tờ có giá tăng 79%, đạt hơn 7,621 tỷ đồng.

Tính đến cuối năm 2019, tổng nợ xấu của BaoViet Bank tăng mạnh 26% so với hồi đầu năm, chiếm gần 1,292 tỷ đồng. Trong đó, nợ dưới tiêu chuẩn (nợ nhóm 3) tăng 25%; nợ nghi ngờ (nợ nhóm 4) tăng 38% và nợ có khả năng mất vốn tăng 24%. Do đó, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay khách hàng của Ngân hàng tăng từ 3.98% lên mức 5.22%.

Khang Di

FILI

CÁC TIN TRƯỚC

Tin xem nhiều nhất

Đăng ký nhận bản tin

Symptoma