DAS trân trọng giới thiệu sản phẩm mới - Trái phiếu GELEX (GEX)

11/06/2020 15:00

  

Với mục tiêu “Tất cả vì quyền lợi đầu tư của khách hàng”, hôm nay DAS trân trọng giới thiệu sản phẩm mới để khách hàng bổ sung thêm cho mình trong danh mục sản phẩm đầu tư: trái phiếu GELEX (GEX)

Tên doanh nghiệp phát hành: Tổng Công ty cổ phần Thiết Bị Điện Việt Nam.

Tổng số lượng trái phiếu phát hành: 3000 (Ba nghìn) Trái Phiếu.

Tổng giá trị phát hành: 300.000.000.000 đồng Việt Nam (Bằng chữ: Ba trăm tỷ đồng Việt Nam).

Mục đích phát hành: Tăng quy mô vốn hoạt động của doanh nghiệp.

Điều kiện, điều khoản trái phiếu:

- Kỳ hạn trái phiếu: 03 (ba) năm kể từ ngày phát hành
- Mệnh giá: 100.000.000 đồng/trái phiếu (Một trăm triệu đồng một trái phiếu)

Loại hình trái phiếu:
- Trái phiếu doanh nghiệp
- Không chuyển đổi
- Có đảm bảo bằng tài sản
- Không kèm chứng quyền
- Hình thức trái phiếu: bút toán ghi sổ, có phát hành giấy chứng nhận sở hữu Trái phiếu

Kỳ trả lãi định kỳ: 6 tháng/lần️

DAS tin rằng đây chắc chắn sẽ là một sản phẩm ưu việt và khả năng sinh lời cho nhà đầu tư cũng như làm đa dạng trong danh mục của mình.

Để biết thêm thông tin chi tiết hoặc cần hỗ trợ, Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với Nhân viên tổng đài của DAS để được giải đáp 19002273 - CSKH: (028)71000001

CÁC TIN TRƯỚC


Symptoma