Bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên và Thành viên HĐTV DAS

26/08/2020 08:00

     

Sáng ngày 26/08/2020 Ngân hàng TMCP Đông Á (DongA Bank) đã công bố Quyết định bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên nhiệm kỳ mới của Công ty Chứng khoán Ngân hàng Đông Á (DAS) đồng thời bổ sung thêm nhân sự Hội đồng thành viên.

Theo đó, ông Lương Ngọc Quý sẽ nhận nhiệm vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên DAS từ ngày 26/08/2020, thay thế cho ông Nguyễn Quốc Toàn vừa kết thúc nhiệm kỳ 2015-2020. Trong nhiệm kỳ của mình, ông Nguyễn Quốc Toàn đã hoàn thành mục tiêu đưa DAS vượt qua giai đoạn khó khăn, ổn định tình hình hoạt động của DAS. 

Ông Lương Ngọc Quý hiện là Phó Tổng Giám đốc DongA Bank đồng thời đã tham gia Hội đồng thành viên DAS từ năm 2014 đến nay. Là một người dày dạn kinh nghiệm trong ngành tài chính ngân hàng và am hiểu hoạt động của DAS, dưới sự hỗ trợ và định hướng của chủ sở hữu - Ngân hàng Đông Á, ông Quý sẽ tiếp tục xây dựng DAS hoạt động an toàn, từng bước nâng cao hiệu quả, hướng đến sứ mệnh “phục vụ vì hiệu quả đầu tư của khách hàng”.

Trong dịp này, DongA Bank cũng bổ nhiệm ông Dương Thế Quang – Tổng Giám đốc DAS tham gia Hội đồng thành viên DAS. Như vậy, Hội đồng thành viên DAS có 3 người gồm ông Lương Ngọc Quý, ông Dương Thế Quang và bà Phạm Thị Phương Linh (được bổ nhiệm vào Hội đồng thành viên DAS từ tháng 03/2020).

CÁC TIN TRƯỚC


Symptoma