Thông báo Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM về việc ứng phó trước dịch Covid 19

04/02/2021 10:56

  

Trước tình hình dịch Covid - 19 còn nhiều diễn biến phức tạp, DAS trân trọng kính gửi gửi đến Quý khách hàng thông báo mới nhất của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh số 86/SGDHCM-TV.

Kính mời Quý khách hàng xem tại link sau:

https://bitly.com.vn/79oabb

Qua đó, DAS khuyến nghị Quý Khách hàng sử dụng tối đa kênh giao dịch trực tuyến nhằm hạn chế tập trung đông người, hạn chế nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh.

CÁC TIN TRƯỚC


Symptoma