Tăng mạnh chi phí dự phòng, lãi trước thuế của SGB giảm 31% trong quý 1

26/04/2020 09:00

Theo BCTC hợp nhất quý 1/2020 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Saigonbank, OTC: SGB), lợi nhuận trước và sau thuế của SGB đạt hơn 48 tỷ đồng và gần 44 tỷ đồng, giảm 31% và 35% so với cùng kỳ năm trước.

Tăng mạnh chi phí dự phòng, lãi trước thuế của SGB giảm 31% trong quý 1

Theo BCTC hợp nhất quý 1/2020 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công Thương (Saigonbank, OTC: SGB), lợi nhuận trước và sau thuế của SGB đạt hơn 48 tỷ đồng và gần 44 tỷ đồng, giảm 31% và 35% so với cùng kỳ năm trước.

Nhìn chung kết quả kinh doanh kỳ này của SGB không mấy khả quan khi giảm thu nhập và tăng các khoản chi phí.

Cụ thể, hoạt động chính đem về hơn 152 tỷ đồng thu nhập lãi thuần, giảm 5% so với cùng kỳ. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ cũng giảm 25% so với cùng kỳ, chỉ còn gần 8 tỷ đồng. Hoạt động mua bán chứng khoán kinh doanh lỗ 40 triệu đồng, trong khi cùng kỳ không ghi nhận.

Hoạt động kinh doanh ngoại hối là điểm sáng duy nhất trong quý 1 của SGB khi đem về khoản lãi 7.45 tỷ đồng, gấp 5 lần cùng kỳ năm trước.

Trong khi đó, các khoản chi phí kỳ này lại tăng mạnh so với cùng kỳ như chi phí hoạt động (tăng 19%) và chi phí dự phòng rủi ro tín dụng (tăng 53%).

Kết quả, lợi nhuận trước và sau thuế của Ngân hàng đạt hơn 48 tỷ đồng và gần 44 tỷ đồng, giảm lần lượt 31% và 35% so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 1/2020 của SGB. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 1/2020 của SGB

Tính đến ngày 31/03/2020, cho vay khách hàng của Ngân hàng giảm nhẹ 2%, đạt gần 14,216 tỷ đồng và tiền gửi của khách hàng giảm nhẹ 1% so với đầu năm, còn 15,544 tỷ đồng. Tổng tài sản của SGB cũng giảm 11% so với đầu năm, chỉ còn 20,308 tỷ đồng. 

Một số chỉ tiêu tài chính của SGB tính đến 31/03/2020. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 1/2020 của SGB

SGB không công bố thuyết minh BCTC nên không có thông tin về nợ xấu.

Cát Lam

FILI

CÁC TIN TRƯỚC

Tin xem nhiều nhất

Đăng ký nhận bản tin

Symptoma