Giá xăng giảm không như kỳ vọng từ 15h ngày 28/04

28/04/2020 15:14

Theo đó, Liên Bộ Công Thương - Tài chính điều chỉnh giảm giá tất cả các mặt hàng xăng dầu, đây là lần giảm thứ 8 liên tiếp từ đầu năm 2020 đến nay. Cụ thể: Xăng E5RON92: giảm 401 đồng/lít; Xăng RON95-III: giảm 308 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S: giảm 882 đồng/lít...

Giá xăng giảm nhẹ không như kỳ vọng từ 15h ngày 28/04

Theo đó, Liên Bộ điều chỉnh giảm giá tất cả các mặt hàng xăng dầu, đây là lần giảm thứ 8 liên tiếp từ đầu năm 2020 đến nay. Cụ thể: Xăng E5RON92: giảm 401 đồng/lít; Xăng RON95-III: giảm 308 đồng/lít; Dầu diesel 0.05S: giảm 882 đồng/lít...

Giá xăng dầu tiếp tục giảm nhẹ từ 15h ngày 28/04

Liên Bộ Công Thương – Tài Chính quyết định phương án điều hành các mặt hàng xăng dầu nhằm hỗ trợ đời sống của người dân, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đang gặp khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid-19. 

Trích lập Quỹ Bình ổn giá xăng dầu

Thực hiện trích lập Quỹ BOG đối với xăng E5RON92 ở mức 400 đồng/lít; xăng RON95 ở mức 1.400 đồng/lít, dầu hỏa và dầu diesel ở mức 1.600 đồng/lít; dầu mazut trích lập ở mức 500 đồng/kg.

Sau khi thực hiện việc trích lập và chi sử dụng Quỹ Bình ổn giá xăng dầu tại Mục 1 nêu trên, điều chỉnh giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường:

- Xăng E5RON92: giảm 401 đồng/lít;

- Xăng RON95-III: giảm 308 đồng/lít;

- Dầu diesel 0.05S: giảm 882 đồng/lít;

- Dầu hỏa: giảm 674 đồng/lít;

- Dầu mazut 180CST 3.5S: giảm 657 đồng/kg.

Như vậy, giá bán các mặt hàng xăng dầu tiêu dùng phổ biến trên thị trường không cao hơn mức giá:

- Xăng E5RON92: không cao hơn 10.942 đồng/lít;

- Xăng RON95-III: không cao hơn 11.631 đồng/lít;

- Dầu diesel 0.05S: không cao hơn 9.941 đồng/lít;

- Dầu hỏa: không cao hơn 7.965 đồng/lít;

- Dầu mazut 180CST 3.5S: không cao hơn 8.670 đồng/kg.

Trích lập và chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu và điều chỉnh giá xăng dầu sẽ áp dụng từ 15 giờ 00 ngày 28 tháng 4 năm 2020.

Nhật Quang

FILI

CÁC TIN TRƯỚC

Tin xem nhiều nhất

Đăng ký nhận bản tin

Symptoma